Предварителна научна програма

on-line чрез интернет базирано приложение /видео стрииминг
www.hypertension.bg

Модул 1

14.05.2021г – Петък

09.30 – начало на регистрация на участниците on-line
13.00 20.00 – Достъп до виртуална изложба
14.25 –14.30 Откриване
14.30 15.00 – Сателитен симпозиум
Сесия 1
15.00 17.00
Дискусионен панел
17.00 18.00 – Сателитен симпозиум
Дебат сесия
19.00 19.30 – Сателитен симпозиум
19.30 – 19.40 Заключителни послания

Модул 2

21.05.2021г – Петък

09.00 –старт на регистрация на участниците on-line
13.00 20.00 – Достъп до виртуална изложба
14.25 –14.30 Откриване
14.30 15.00 – Сателитен симпозиум
Сесия 2
15.00 17.00
Дискусионен панел
17.00 18.00 – Сателитен симпозиум
Дебат сесия
19.00 19.30 – Сателитен симпозиум
19.30 – 19.40 Заключителни послания

Модул 3

28.05.2021г – Петък

09.00 –старт на регистрация на участниците on-line
13.00 20.00 – Достъп до виртуална изложба
14.25 –14.30 Откриване
14.30 15.00 – Сателитен симпозиум
Сесия 3
15.00 17.00
Дискусионен панел
17.00 18.00 – Сателитен симпозиум
Дебат сесия
19.00 19.30 – Сателитен симпозиум
19.30 – 19.40 Заключителни послания

ARTERIALE HYPERTENSION 2021