Научните изяви, организирани през 2021 г.  от Българска лига по хипертония

ARTERIALE Atero 2021 – онлайн форма на провеждане
26 март -09 април-23април 2021 г.

ARTERIALE Hypertension – основно онлайн форма ,при  обективна възможност превдиждаме и  ограничено присътвие  на място
14 май-21 май -28 май 2021 г.-

Кампания „Световен ден на хипертонията“
17  май 2021 г.

ARTERIALE Junior присъствено и онлайн
11-13 юни 2021 г.

ARTERIALE 2021 присъствено и онлайн
15-17октомври 2021 г.

ARTERIALE Practice 2021       
ноември-декември 2021 г